Sponsorer

Efter fusion mellem Beder Gartner Skole og Malling Landbrugsskole hed skolen DCJ Dansk Center for Jordbrugsuddannelse. Efter 1. januar 2008 er DCJ fusioneret med Vejlby Landbrugsskole, og samtidig har centeret skiftet navn til JU Århus Jordbrugets UddannelsesCenter.


JU Århus er museets hovedsponsor, i det man har lagt bygninger, tekniske installationer, udendørsfaciliteter m.m. til. Museet drives af en frivillig og ulønnet bestyrelse bestående af 7 medlemmer.


Gartnernes Forsikringsselskab GS har sponseret museets kontor og skatkammer.


GartneriRådgivningen hjælper til med denne hjemmeside.


Horticoop Scandinavia A/S hjælper med info til gartnere samt med jord og gødning.


Sponsorer i.f.m. JU Århus' åbent-hus-arrangement:

Rosborg Krydderurter A/S - leverandør af krydderurter.

Gartneriet Jens Nørgaard Poulsen - leverandør af krydderurter.

Aarhus Planteskole - leverandør af planteskoleplanter

Arne R. Jensen Planteskole - leverandør af planteskoleplanter


Expedias Online Rejseguide - http://www.expedia.dk/vc/rejseguide


Andre sponsorer:


Gartneriet Alfred Pedersen & søn, Assensvej 217, Bellinge, DK-5250 Odense SV.

DLR Kredit A/S, Nyropsgade 21, DK-1780 København V.

KGT Grønttorvet København A/S, Grønttorvet 5, DK-2500 Valby.

GASA GROUP A/S, Lavsenvænget 1, DK-5200 Odense V.

Højgaard Plante- og Løgavl, Hejlskovvej 50, DK-7840 Højslev.

Birkholm Planteskole A/S, Farremosen 4, DK-3450 Allerød.

Borregaard Bioplant, Helsingforsgade 27 b, DK-8200 Aarhus N.

Gartneriet PKM A/S, Slettensvej 207, DK-5270 Odense N.

CILLUS A/S, Taastrup Hovedgade 121, DK-2630 Taastrup.


Museets drift er afhængig af sponsorater og medlemskontingent samt af anden frivillig arbejdskraft og entreindtægter.