Museet er under afvikling og derfor helt lukket.


 


Det Danske Gartnerimuseum

Museet rummer i dag ca. 900 m2 udstillingsareal, som visse steder er udnyttet i to etager. Der udstilles maskiner, redskaber og hjælpematerialer fra væksthusgartneri, frilandsgartneri, planteskoler og blomsterbutikker. De fleste af de udstillede genstande er fra 1900-tallet og op til 2000-tallet. Maskinerne spænder vidt lige fra håndbaserede sprøjter og såmaskiner til hestedrevne radrensere og plove til forskellige motordrevne sprøjter, jordblandere, jordfræsere og traktorer.Redskaberne kan være hakker, spader, skovle, bærebører, sold af forskellig størrelse, vandkander, og meget mere. Hjælpematerialerne er meget forskellige fra gartneri til gartneri. De kan være potter, etiketter, indpakningpapir, spande, transportvogne, opbindingspinde, priklepinde og meget andet.                                                                                                  Såmaskine anno 1930


Museet fremviser en blomsterforretning fra 1930 indeholdende alle de hjælpemidler, som var nødvendige for at drive en sådan butik frem til 1960.


Museet rummer en meget stor samling af gartnerirelaterede bøger og tidsskrifter fra 1800 tallet og op til nu. Disse er til stor glæde for JU Århus' elever. Det administrative arbejde med at drive væksthusgartneri fra år 1900 til år 2000 er også beskrevet i detaljer.


Sprøjte anno 1920


Museet viser et fungerende herregårdsvæksthus fra 1800-tallet. Hvert år dyrkes der forskellige potteplanter og vindruer i drivhuset.                                                                                                                                              Udstillingshallen 2008